Nieuws

Aanpassing aanmeldroute CSG Comenius en loting @Forum

Door de coronacrisis en de sluiting van alle scholen van primair en voortgezet onderwijs zien we ons genoodzaakt om het tijdpad van de aanmeldingsprocedure aan te passen. We hebben van diverse scholen en ouders begrepen, dat het door de crisis niet is gelukt om alle aanmeldingen (inclusief de aanlevering van een compleet aanmelddossier) vóór 21 maart j.l. aangeleverd te hebben. We begrijpen, dat dit voor ouders en leerlingen grote gevolgen heeft en dat dit kan resulteren in ongelijke kansen. Wij zijn van mening, dat enige coulance hierbij op zijn plaats is.

Dit betekent, dat de finale datum waarop de aanmeldingen binnen moeten zijn wordt verschoven van 21 naar 28 maart 2020. In het verlengde hiervan vindt de loting van @Forum plaats op 2 april a.s.

We gaan er vanuit, dat u begrip hebt voor deze wijziging in de procedure.

Namens Comenius @Forum,
Marinus Giesing, directeur.

Anne van Brug
Voorzitter Toelatingscommissie CVO Noord-Fryslân

 

Terug naar overzicht