Nieuws

Techniek 058 opent de deuren op Comenius Zamenhof

Comenius Zamenhof start met ingang van volgend schooljaar met Techniek 058, een doorgaande leerroute techniek & technologie voor klas 1 t/m 4 vmbo. De leerroute is ook bedoeld voor leerlingen van de gemengde leerweg van het vmbo. Techniek 058 is een van de resultaten vanuit de landelijke subsidie ‘Sterk Techniekonderwijs’ en wordt bekroond met de opening van een geheel nieuwe ruimte voor techniek en technologie: lokaal 058, welke tijdens de open dag van 4 februari is te bezichtigen.

Met Techniek 058 kunnen leerlingen in de onderbouw vmbo op Comenius Zamenhof tot 7 lesuren techniek en technologie kiezen. Naast activiteiten gericht op beroepsoriëntatie en studievervolg, maken robotica, programmeren, drones, lasersnijden, 3D-printen, energie en ‘augmented reality’ deel uit van Techniek 058. Het bereidt voor op drie technische examenprofielen in de bovenbouw, die aangevuld met keuzevakken technologie, uit 12 lesuren bestaan. Stages, challenges, samenwerking met het mbo en bedrijfsbezoeken vullen het uitdagende programma verder aan. Techniek 058 is hiermee uniek in Leeuwarden en omstreken.

Kom naar onze Open Dag op 4 februari!

“We zien dat leerlingen techniek in de bovenbouw voor het grootste deel kiezen voor een vervolg in het technisch en technologisch MBO. Door ze hier met Techniek 058 in de onderbouw nóg meer voor te motiveren, dragen we bij aan de sterke roep aan technisch en technologisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt”, aldus Nils Maurits, teamleider vmbo. Volgens hem is plezier en prikkeling voor kinderen in de leeftijd van 12-14 jaar essentieel om hen voor de sector te laten kiezen. “De tijd is voorbij dat leerlingen ergens voor kiezen omdat het moet. Wat vooral moet, is dat het als leuk en uitdagend wordt ervaren, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Techniek 058 draagt daarom ook vooral bij aan verwondering.”

Techniek 058 leunt onderwijskundig op het STEAM-concept: science, technology, engineering and mathematics. Het omvat vaardigheden en kennis die nodig is voor toekomstig technisch en technologisch geschoold personeel. In het concept is het leerproces net zo belangrijk als het resultaat. Onderzoeken, ontdekken en ontwerpen staan hierin centraal. De STEAM-methode leert kinderen ook dat techniek en technologie praktisch toepasbaar is, bijvoorbeeld voor een veilige infrastructuur, biodiversiteit, gezondheid, schone en betaalbare energie en duurzame productie en consumptie.

Terug naar overzicht